Υπηρεσίες προς ιδιώτες

epanek

φορολογικη

Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Μισθωτών & Συνταξιούχων

Αναλαμβάνουμε:

 • Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος Ε1 και της δήλωσης μισθωμάτων Ε2
 • Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9
 • Την διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά Ταμεία κτλ)
 • Φορολογικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
 • Τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών και την υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων στο taxisnet
 • Φορολογικές συμβουλές για θέματα διαχείρισης ακινήτων, βραχυχρόνιες (Airbnb) και μακροχρόνιες μισθώσεις
 • Θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού
 • Τις δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά
 • Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21
 • Kοινωνικό μέρισμα
 • Eπίδομα θέρμανσης
 • Επίδομα στέγασης κ.λ.π.